2015-2020. Ponad 4,5 mln zł z budżetu państwa dla jednostek OSP w powiecie janowskim (liderem – gminy Modliborzyce i Godziszów)

          Z roku na rok wzrasta wysokość środków finansowych z budżetu państwa na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie janowskim. W latach 2015-2020 jednostki OSP z powiatu janowskiego otrzymały ponad 4,5 mln zł, z czego 2,5 mln zł przeznaczono na zakup pięciu średnich- i dwóch lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

           Liderem w 4,5 – milionowej puli strażackiego dofinansowania pozostaje gmina Modliborzyce (ponad 1,3 mln zł) i gmina Godziszów (ponad milion zł). Na trzecim miejscu plasuje się gmina Potok Wielki (prawie 800 tys. zł), a na czwartym – gmina Dzwola (prawie 650 tys. zł). Po około ćwierć mln zł otrzymały jednostki OSP w gminie Chrzanów, Janów i Batorz.

         – Biorąc pod uwagę wielkość powiatu janowskiego i ilość jednostek OSP, która w porównaniu z innymi powiatami jest stosunkowo niewielka, stwierdzam, że kwoty dotacji są rekordowo wysokie – jedne z największych w województwie lubelskim. Mówię to z pełną świadomością, nie ukrywając, że w pozyskiwaniu pieniędzy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu specjalistycznego angażował i angażuje się Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP – podkreślał 25. czerwca na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w Wierzchowiskach Pierwszych Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP.

        – Największe nakłady finansowe „widać” w strażackich garażach OSP w Modliborzycach, Dzwoli, Potoku – Stanach, Godziszowie, Dąbiu, Zdziłowicach i Wierzchowiskach. W ciągu 5. ostatnich lat, na bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców powiatu janowskiego Rząd przeznaczał średnio rocznie około 900 tys. zł. Nigdy tak nie było, przy czym jednostki OSP spoza KSR-G też nie są marginalizowane (w latach 2016-2019 otrzymały ponad 700 tys. zł) – zaznaczył Bielecki.

         – Oczywiście, w zakupach strażackiego sprzętu partycypują samorządy („średni wiek” samochodu w jednostkach OSP z KSR-G wynosi 9 lat) – uzupełnia Pazdrak.

        Warto dodać, że w ciągu ostatnich 5 lat dofinansowanie otrzymało 13 jednostek, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Chodzi o Aleksandrówkę, Batorz, Białą, Chrzanów, Modliborzyce, Wierzchowiska Pierwsze, Potok Wielki, Potok Stany, Dzwolę,  Krzemień Pierwszy, Godziszów Drugi, Andrzejów i Wólkę Ratajską. (niedawno, doń dołączyły dwie jednostki OSP – Stojeszyn i Malinie).

        Tego dnia, pamiątkowe grawertony zasłużonym strażakom ochotnikom: Henrykowi Dygusiowi, Czesławowi Jaworskiemu i Markowi Piechowi, wręczył Poseł Bielecki i Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.

Alina Boś; foto: Sławomir Kaproń