5 – lecie Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Batorzu

       W dniu 15.07.2020 roku odbyły się uroczyste obchody 5. rocznicy powstania Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Batorzu.

             Koło Terenowe PZERiI zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 15 lipca 2015 roku. Na zebraniu tym został wybrany Zarząd Koła: Przewodniczącym Zarządu został Roman Szymański, skarbnikiem Krystyna Zarzeczna, sekretarzem Henryka Wójcik, a Jan Śmiałek został wybrany na członka Zarządu. Roman Szymański pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu do czerwca 2019 roku, kiedy zrezygnował z tej funkcji z powodów osobistych. Zebranie członków koła funkcję Przewodniczącego Zarządu powierzyło Polikarpowi Lisowi.

            Kolo prowadzi działania na rzecz osób starszych, emerytów, rencistów oraz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Działania koła ukierunkowane są na zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych. Koło współpracuje z Urzędem Gminy w Batorzu oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury. Członkowie koła biorą czynny udział w wydarzeniach, organizowanych przez Gminę Batorz i GOK w Batorzu.

             W środę, 15 lipca 2020 roku odbyły się uroczystości z udziałem zaproszonych gości: Wójta Gminy Batorz Henryka Michałka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Teresy Michałek oraz przedstawicieli Zarządu Rejonowego PZERiI z Janowa Lubelskiego  z przewodniczącą Zofią Widz-Baryła.

             Po okolicznościowym wystąpieniu, wręczono legitymacje nowym członkom związku. Legitymacje otrzymali: Wanda Jachura, Henryk Trzciński i Jan Wcisło. Przewodniczący Koła Terenowego PZERiI w Batorzu Polikarp Lis wręczył wójtowi Gminy Batorz Henrykowi Michałkowi i dyrektor GOK-u Teresie Michałek dyplomy uznania i skromne pamiątki. Członkowie koła wraz z gośćmi wspólnie biesiadowali do godzin wieczornych w miłej, przyjemnej atmosferze.

                                                                                                                                      Polikarp Lis; foto: nadesłano