Szkolenie Wodne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w Klubie Żeglarskim „ZEFIR” w Janowie Lubelskim – 2020.

      Na Przystani Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” wJanowie Lubelskim trwa szkolenie żeglarskie wstępne  „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie” dla  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego.

          Z uwagi na stan korona wirusa organizacja zajęć przebiega zgodnie z przepisami sanitarnymi, zaleceniami Polskiego Związku Żeglarskiego i wytycznymi Klubu – opublikowanymi na stronie internetowej KŻ „ZEFIR” JL. Rodzice i opiekunowie składają oświadczenia o stanie zdrowia dzieci i podopiecznych oraz  braku zagrożeń środowiskowych. Na Przystani prowadzona jest lista obecności a uczestników obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk. Każdorazowej dezynfekcji podlega też sprzęt i wyposażenie żeglarskie. Teren zajęć jest zamknięty dla postronnych, grupy uczestników są mniejsze, mniejsza jest też ilość osób na sprzęcie pływającym.

          Zgodnie z zaleceniami PZŻ część teoretyczna zajęć  (budowa sprzętu pływającego i ratunkowego, węzły, prawo drogi, kursy względem wiatru) prowadzona jest zdalnie poprzez dostęp do materiałów na stronie internetowej KŻ.

           Część praktyczna prowadzona jest na przyległych do Przystani pomostach i akwenie.

           Po zaliczeniu umiejętności obsługi rzutki ratunkowej (rzut do koła ratunkowego) młodzi strażacy ruszają na wodę. Tam nabywają umiejętność wejścia do sprzętu (kajak, łódź wiosłowa) i wiosłowania: do przodu, do tyłu, skręty i zatrzymanie. Uczestniczą też w krótkim rejsie łodzią żaglową. Na zakończenie pływają na czas: kajak i łódź wiosłowa – jedynki. Po zaliczeniach otrzymują certyfikaty – zaświadczenia ukończenia szkolenia.

          Będą jeszcze zajęcia doskonalące i spływ kajakowy rzeką Bukowa, ale z uwagi na stan korona wirusa nie będzie tak popularnych zawodów w sportach wodnych z elementami  sportów pożarniczych.

           W organizacji zajęć współpracują: Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim, OSP z Gmin Powiatu Janowskiego, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Janowie Lubelskim, Klub Żeglarski „ZEFIR” w Janowie Lubelskim.

          Zajęcia są realizowane w ramach projektu „Szkolenie wodne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego – 2020 r.”

      Projekt dofinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim w działaniu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Na foto: zajęcia MDP OSP Modliborzyce.
Antoni Sydor
Komandor KŻ „ZEFIR”
w Janowie Lubelskim
Foto: Jarosław Makuch
Janów Lubelski, 19.07.2020 r.