500+ przechodzi od nowego roku do ZUS

Obsługą programu „Rodzina 500+” od przyszłego roku będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będą tylko elektroniczne, a wypłaty świadczenia – na rachunki bankowe.

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na jej podstawie ZUS będzie stopniowo przejmował obsługę świadczenia 500+, czyli przyznawanie nowych świadczeń wychowawczych i ich wypłatę. – Zapewniam, że ZUS będzie gotowy do obsługi tego zadania od nowego roku. Mamy już doświadczenie w realizowaniu tak dużych projektów – zapewnia prezes Zakładu, prof. Gertruda Uścińska.

Wnioski od 1 stycznia będzie można przesyłać tylko przez internet, za pomocą: serwisów bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub portalu Emp@tia. – Wnioski będą rozpatrywane automatycznie. To rozwiązanie sprawdziło się już wcześniej przy innych zadaniach, m.in. programie „Dobry Start”. Program 500+ realizować będzie funkcjonujące w ZUS Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin – dodaje prof. Uścińska. Instytucja będzie wypłacać świadczenia wychowawcze wyłącznie bezgotówkowo, na rachunki bankowe.

Do końca roku – wnioski do gmin

Jeszcze do końca tego roku wnioski o świadczenie 500+ należy składać w jednostkach samorządowych według dotychczasowych zasad. Gminy będą wypłacać świadczenia przyznane przed 1 stycznia 2022 roku aż do końca okresu, na jaki je przyznały (czyli do końca maja 2022 r.).

Od stycznia – wnioski do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski o 500+ od 1 stycznia 2022 roku. Od tej daty do ZUS będzie można złożyć wniosek o nowe świadczenia wychowawcze, jeszcze niewypłacane, czyli np. o 500+ na nowonarodzone dzieci. Natomiast 1 lutego ZUS zacznie przyjmować wnioski na kolejny okres wypłat, rozpoczynający się w czerwcu 2022 roku.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim