7% więcej dla emerytów i rencistów

Emerytury i renty wzrosną w marcu równo o 7 procent. Tyle wyniesie tegoroczna waloryzacja. W kwietniu świadczeniobiorcy otrzymają też tzw. „trzynastki”.

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia brutto z lutego przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 107 proc. Na przykład emerytura, która w lutym wynosi 2 tys. zł brutto, od marca wzrośnie o 140 zł. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od inflacji i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

W sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosków, odbywa się to z automatu. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia, przyznane do końca lutego 2022 roku.

Minimalna emerytura w górę

W związku z waloryzacją, wzrośnie między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wyniesie 256,44 zł.

Trzynastki w kwietniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się też do wypłaty w kwietniu tzw. „trzynastek”. W tym roku, wyniosą 1338,44 zł brutto (tyle co minimalna emerytura). Jednorazowe dodatkowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, pobierające: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne. Tzw. „trzynastkę” dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń z ZUS na 31 marca 2022 r.

Małgorzata Korba – rzecznik ZUS w województwie lubelskim