ZUS. Od marca więcej dorobisz do emerytury i renty

Osoby pobierające wcześniejsze emerytury i renty będą mogły więcej dorobić do swoich świadczeń. Limity zmieniają się 1. marca. Świadczeniobiorcy muszą też pamiętać, by do końca lutego powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o przychodach z ubiegłego roku.

Obowiązek informowania ZUS o przychodach i limity dorabiania nie dotyczą emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni). Za to młodsi emeryci i renciści muszą uważać na swoje dodatkowe przychody. Dobra wiadomość jest taka, że od 1. marca limity przychodów wzrosną, ponieważ wzrosło przeciętne wynagrodzenie w Polsce. To znaczy, że będzie można więcej dorobić do świadczenia z ZUS bez ryzyka jego zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty.

Od marca, bezpieczna kwota dodatkowych miesięcznych zarobków będzie wynosić maksymalnie 4196,60 zł brutto (o ponad 236 zł więcej niż dotychczas). Powyżej tej kwoty świadczenie będzie odpowiednio zmniejszane za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia limitu. Dopiero po przekroczeniu kwoty 7793,70 zł brutto wypłata emerytury czy renty będzie zawieszana. Takie same zasady dotyczą obecnie osób pobierających renty socjalne.

Do limitów wliczają się tylko przychody, od których obowiązkowe są składki na ubezpieczenia społeczne. Chodzi więc między innymi o wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia, przychody z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej czy z prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczeniu podlegają również zarobki z pracy za granicą.

Powiadom ZUS o przychodach za 2021 r. Raz do roku pracujący renciści i wcześniejsi emeryci muszą też poinformować ZUS o przychodach, osiągniętych w poprzednim roku. Do końca lutego mają czas na dostarczenie zaświadczeń, wystawionych przez pracodawców za 2021 rok. Pracodawcy powinni w zaświadczeniach wskazać przychody w rozbiciu na poszczególne miesiące, bo dzięki temu ZUS będzie mógł zastosować najkorzystniejszy dla emeryta lub rencisty wariant rozliczenia.

Osoby, które prowadzą własne firmy, piszą oświadczenie do ZUS samodzielnie. W ich przypadku za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Małgorzata Korba – rzecznik ZUS w województwie lubelskim