Agnieszka Różyło Dyrektorem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim

Agnieszka Różyło wygrała konkurs na Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim. Obowiązki szefowej, zatrudnionej przez Zarząd Powiatu na czas nieokreślony, pełni od 12 października br. (od stycznia 2017 roku, pracowała w placówce jako pełniąca obowiązki dyrektora jednostki).

Pani Dyrektor jest absolwentem wydziału resocjalizacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła też studia podyplomowe na kierunku „Organizacja pomocy społecznej” na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej utworzono 30. grudnia 2014 roku w jednym z budynków janowskiego szpitala. Zakład zatrudnia kilkunastu pracowników obsługi i 40 pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (znacznym i umiarkowanym). Program rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych łączy się z pracą zawodową w obszarze gastronomii. To właśnie tam przygotowywane są posiłki dla szpitala, Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego, Środowiskowego Domu Samopomocy, „Promyka”, „Słonecznego Domu” i „kuchni społecznej” janowskiego OPS-u.

Zakład oferuje usługi cateringowe z dowozem, obsługę gastronomiczną imprez okolicznościowych, bankietów, konferencji, itp. Do dyspozycji jest barek, który oferuje dania zimne i gorące, również na wynos. Barek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-15.30.

W planach jest sala do organizacji chrzcin, imienin czy komunii a także catering dietetyczny.

Tekst; foto: Alina Boś