Akademia Młodych Humanistów z uczniami LO

Wykład wprowadzeniowy „Skąd się wzięły uniwersytety?” umożliwił nam poznanie historii pierwszych uniwersytetów oraz cel ich powstawania. Zapoznaliśmy się też z historią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w którego murach odbywają się nasze zajęcia. Mieliśmy możliwość przedyskutować temat „Czy filozofia ma coś do powiedzenia na temat nauki?” oraz porównać nasze opinie z rówieśnikami i dr Jackiem Jarockim, który prowadzi wykłady z filozofii. Następnie, odbyliśmy konwersatorium „Uniwersytet w ruinie?”, gdzie zapoznaliśmy się z kilkoma książkami na temat uniwersytetów i tego, jak się zmieniają.

Kolejne zajęcia już za miesiąc, nie możemy się doczekać!

Akademia Młodych Humanistów to wspólna inicjatywa Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Filozofii KUL. Jej celem jest wsparcie najzdolniejszych i najlepiej zmotywowanych uczniów szkół średnich, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje w zakresie języka polskiego, historii i filozofii.

Urszula Rząd, 3B; foto: archiwum LO