Azoty Puławy – głównym sponsorem Festiwalu Oręża Polskiego

Sponsorem głównym Festiwalu Oręża Polskiego została Grupa Azoty Puławy. Dziękujemy.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA (nazwa skrócona: „Grupa Azoty Puławy”) – polska grupa chemiczna z siedzibą w Puławach, specjalizująca się w wielkotonażowej produkcji nawozów azotowych, jeden z największych na świecie producentów melaminy i największe polskie przedsiębiorstwo w branży wielkiej syntezy chemicznej.