PGE Dystrybucja – głównym sponsorem Festiwalu Oręża Polskiego

Sponsorem głównym Festiwalu Oręża Polskiego została PGE Dystrybucja S.A. Dziękujemy.

PGE Dystrybucja S.A. – to jeden z największych w naszym kraju dystrybutorów energii elektrycznej. Wschodzi w skład Polskiej Grupy Energetycznej – największego w Polsce przedsiębiorstwa z branży elektroenergetycznej. PGE obsługuje ponad 5 milionów klientów. Wytwarza energię, posiada własne zasoby paliwa, sieci dystrybucyjne oraz pełni rolę sprzedawcy energii.