Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki… Prawie 1,4 mln zł na bezpieczeństwo cyfrowe gmin

Prawie 1,4 mln zł unijnego wsparcia otrzymają samorządy siedmiu gmin powiatu janowskiego w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Cel jest prosty… Wsparcie instytucji samorządowych w szybkim rozwoju cyfryzacji i informatyzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Do tego dochodzi walka z wykluczeniem cyfrowym, szczególnie w dobie pandemii, kiedy trzeba zdalnie obsługiwać interesantów…

Minimalna wartość dofinansowania to 100 tys. zł, maksymalna – 2 mln.

W województwie lubelskim, z projektu skorzysta 213 gmin na kwotę ponad 51 mln zł, o czym mówił Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Cieszyński spotkał się z lubelskimi samorządowcami w Janowskim Ośrodku Kultury, gdzie towarzyszył mu Poseł Jerzy Bielecki oraz Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik. 

Oczywiście, wysokość wsparcia zależy od liczby mieszkańców i zamożności gminy.

W powiecie janowskim największe pieniądze otrzyma gmina Janów Lubelski (ponad 450 tys. zł). Gminy Modliborzyce, Dzwola i Godziszów otrzymają po 200-, 180- i 170 tys. zł. Ponad 130 tys. zł odbierze gmina Potok Wielki, a po 100 tys. zł gminy Chrzanów i Batorz.

O tym, na co przeznaczyć pieniądze, zadecydują samorządowcy. Do wydania jest prawie 1,4 mln zł. Pieniądze powinny zostać przeznaczone, m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, szkolenia urzędników i – obowiązkowo, przeprowadzenie audytu, a więc diagnozy stanu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, o czym mówi rozporządzenie Rady Ministrów.

Przepisy prawne KRI określają wymagania, dotyczące wymiany informacji w postaci elektronicznej i systemów IT, m.in. w starostwach powiatowych, urzędach miejskich i gminnych, urzędach pracy, placówkach oświatowych, ZUS-ach, KRUS-ach, sądach, prokuraturach, organach administracji rządowej i kontroli państwowej.

Wyniki audytu, weryfikującego bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych, zostaną przekazane do NASK – państwowego instytutu badawczego, nadzorowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Ta drogą, powstanie kompletny raport stanu cyberbezpieczeństwa w kraju, a ocena poziomu aktualnych zabezpieczeń pomoże wdrożyć szereg działań zaradczych i naprawczych, zgodnie z wytycznymi unijnymi.

Nabór wniosków prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Program jest atrakcyjny dla samorządu, ponieważ nie wymaga wkładu własnego. Do tego dochodzą proste rozliczenia, elektroniczna procedura składania wniosków oraz możliwość sfinansowania poniesionych już wydatków i to od lutego ubiegłego roku. Okres kwalifikowalności wydatków zakończy się we wrześniu 2023 roku.

Alina Boś; foto: Dorota Kozdra