Bezpłatne webinarium dla seniorów i nie tylko, na temat bezpieczeństwa w sieci

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR i Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF – we współpracy z Komendą Główną Policji zaprasza mieszkańców naszego powiatu, a szczególności naszych drogich  seniorów, na bezpłatne szkolenie online, które odbędzie się 20 stycznia b.r. Webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych” ma na celu zwiększanie świadomości tej grupy społecznej w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 r. W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

PROGRAM:

 20 stycznia 2023 roku (piątek)

  • 16:45-17:00 Logowanie uczestników
  • 17:00-17:25 Jak nie dać się okraść w Internecie – dobre praktyki cyberbezpieczeństwa; Paweł Piekutowski – kierownik Departament Cyberbezpieczeństwa; Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  • 17:25-17:45 Jak zadbać o bezpieczeństwo swojego telefonu – sposoby działania cyberoszustów; Michał Strzelczyk – główny specjalista; Departament Cyberbezpieczeństwa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  • 17:45-18:00 Pytania i odpowiedzi

Tekst: Kamila Strykowska-Momot