Budżet Powiatu Janowskiego na 2023 rok uchwalony

W czwartek, 29. grudnia radni Rady Powiatu w Janowie Lubelskim przyjęli budżet powiatu na 2023 rok. Po raz pierwszy, od wyborów w 2018 roku, radni nie byli jednomyślni w tej kwestii.
Za przyjęciem budżetu głosowało 9 radnych (wszyscy z Klubu Prawo i Sprawiedliwość), wstrzymało się od głosu czterech (trzech z Klubu Wspólnota Samorządowa, a jeden z Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe), głosów „przeciw” nie było. Na 17 radnych, trzech było nieobecnych, a jeden z obecnych nie uczestniczył w głosowaniu.

Zgodnie z wymogami prawnymi, każda uchwała musi mieć uzasadnienie. I miała.

Projekty uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej referowała – jak co roku, Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu.

– Dochody planuje się na poziomie prawie 93 mln zł, z czego dochody bieżące stanowią niecałe 62 mln zł, a dochody majątkowe – około 31 mln zł. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 103 mln zł obejmują wydatki bieżące na kwotę 62 mln zł oraz wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 41 mln zł. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 10 mln zł – informowała. I zero zadłużania się – zapowiedziała. I dobrze. W dobie galopującej inflacji, wysokich kosztów kredytów i rat oraz niestabilnej sytuacji geopolitycznej, kredyty trzeba sobie odpuścić. Wystarczą te, które są (deficyt zostanie pokryty „sumptem własnym”).

– W przyszłorocznym budżecie, najwięcej pieniędzy – ponad 18 mln zł, pochłonie przebudowa prawie 7-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Batorz – Stawce (inwestycja zakończy się w 2024 roku). Prawie 1,3 mln zł wyniesie przebudowa mostu wraz z dojazdami i chodnikami w Rataju Ordynackim – wyliczał Artur Pizoń – Starosta Janowski.

Ważną inwestycją – z punktu widzenia osób niepełnosprawnych, jest powstające od 2019 roku „Centrum Wsparcia” dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej (koszt zadania ogółem – przeszło 15 mln zł; inwestycja zakończy się w przyszłym roku).

Gruntowny remont (od środka) w ciągu dwóch najbliższych lat – za ponad 7 mln zł, przejdzie budynek starego „ogólniaka”. Przy Liceum, zostanie też „zagospodarowane otoczenie” – mowa o przebudowie placu i chodników za ponad ćwierć miliona zł.

Sto tys. zł wyniesie przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem i montażem kotła gazowego w budynku administracyjnym na ulicy Wiejskiej (na potrzeby pracy dwóch wydziałów Starostwa – geodezyjnego i architektoniczno-budowlanego; koszty ogrzewania i energii są nieadekwatne do zajmowanej powierzchni, stąd ta mini-kotłownia).

Niemałe kwoty pochłonie opracowanie dokumentacji projektowej pod kątem modernizacji internatu Zespołu Szkół Technicznych (130 tys. zł), remontu garaży w Zarządzie Dróg Powiatowych  (30 tys. zł) i przebudowy drogi powiatowej w Zofiance Górnej (70 tys. zł).

Tyle, jeśli chodzi o szacowanie inwestycji… Gorzej – z szacowaniem kosztów energii i ciepła… Tego nie da się dzisiaj oszacować…

Oczywiście, większość zadań, realizowanych przez Powiat Janowski, jest finansowanych ze środków zewnętrznych oraz z budżetu powiatu, niekiedy – z dofinansowaniem gmin (niektóre zadania są finansowo realizowane – samodzielnie – przez jednostki organizacyjne powiatu janowskiego).

Pod koniec sesji, przyszedł czas na podziękowania Starosty Artura Pizonia za pracę i współpracę – największe, popłynęły pod adresem Jerzego Bieleckiego – byłego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, którego uhonorowano dekoracyjną repliką szabli polskiej z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna”. – To za „waleczność” w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rzecz rozwoju powiatu janowskiego – podsumował Starosta.

Tekst; foto: Alina Boś