Budżet Województwa Lubelskiego na 2021 rok przyjęty przez sejmik województwa

Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli budżet na 2021 rok. 19 radnych było za, 2 przeciw, wstrzymało się 10 radnych. Budżet województwa lubelskiego w liczbach: dochód: 1,2 mld zł, wydatki – 1,22 mld zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosą 572,77 mln zł. Główny kierunek inwestycji w budżecie województwa na 2021 rok to rozbudowa dróg na kwotę 289,13 mln zł. Kluczowe inwestycje drogowe to drogi wojewódzkie nr: 835 (Lublin – Grabownica Starzeńska), 833 (Chodel – Kraśnik), 801 (Warszawa – Puławy), 836 (Bychawa – Kębłów), 812 (Biała Podlaska – Krasnystaw), 830 (Lublin – Bochotnica), 820 (Sosnowica – Łęczna). Łącznie, będzie to około 120 km dróg i 5 mostów.

Drugi kierunek zadań inwestycyjnych to zakup kolejowych pojazdów szynowych do realizacji przewozów regionalnych w kwocie 146,62 mln zł, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Po uwzględnieniu aktualnego kursu euro, będzie możliwy zakup dziewięciu zespołów trakcyjnych w 2021 roku.

Kolejne kierunki zadań inwestycyjnych to ochrona środowiska i ochrona zdrowia, czyli dotacje dla beneficjentów RPO, realizujących projekty z zakresu ochrony środowiska w ramach V i XIII Osi priorytetowej w kwocie 31,53 mln zł oraz inwestycje w ochronie zdrowia w kwocie 30,56 mln zł, głównie na projekty realizowane w ramach RPO.

W większości zaplanowane wydatki inwestycyjne będą współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

– Na inwestycje przeznaczymy ponad 570 mln zł. Na drogi wydamy ponad 289 mln zł, zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych to kolejne 146 mln zł, zaś ochrona środowiska i służba zdrowia to łącznie 62 mln zł. Wsparciem będą też środki z Unii Europejskiej w ramach RPO. Mówiąc krótko, to budżet proinwestycyjny – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Środki budżetu zostaną przeznaczone poza inwestycjami infrastrukturalnymi także na utrzymanie zadań: jednostek oświaty (64,91 mln zł), instytucji kultury (62,44 mln zł), wspieranie przedsiębiorczości (44,67 mln zł), rolnictwo (38,45 mln zł), administrację publiczną (141,56 mln zł). Przekażemy 85,07 mln zł do regionalnych przewozów kolejowych. Na objęcie akcji Portu Lotniczego Lublin S.A. przeznaczono 19,2 mln zł.

Budżet roku 2021 jest deficytowy (22 mln zł) i na współfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano zaciągnięcie kredytu 61,5 mln zł.

Dochody budżetu to subwencja wyrównawcza (227,3 mln zł), subwencja regionalna (81,2 mln zł), subwencja oświatowa (37,9 mln zł), udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (187,4 mln zł), od osób fizycznych (68,4 mln zł). Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL to 208 mln zł.

Remigiusz Małecki – Rzecznik Marszałka Województwa Lubelskiego