Kondolencje

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”

Pani Teresie Biernat –

– Dyrektor

Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim

wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci Brata Leszka Flisa

– w imieniu własnym oraz radnych powiatowych,

dyrektorów, naczelników i pracowników

Starostwa Powiatowego

i jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego

składają:

Artur Pizoń – Starosta Janowski

Sławomir Dworak – Przewodniczący Rady Powiatu