Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Janowie Lubelskim zaprasza ósmoklasistów zamierzających podjąć naukę w Branżowej Szkole I Stopnia