Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Janowie Lubelskim – zaproszenie dla ósmoklasistów na praktyczną naukę zawodu