„Centrum wsparcia” w postaci ŚDS i WTZ oficjalnie otwarte

Miał być inkubator przedsiębiorczości, a powstało… „Centrum wsparcia” dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Bialskiej w Janowie Lubelskim. Obiekt powstał na bazie dawnej spółdzielni „Roztocze”. Kompleks 4 budynków administracyjno – usługowych stworzono na potrzeby 50 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy i 50 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wartość zadania ogółem – ponad 15 mln zł. Przeszło 10,4 mln zł stanowią środki unijne, ponad 1,2 mln zł – środki z budżetu państwa, a prawie 3,5 mln zł to tzw. „wkład własny” Powiatu Janowskiego. Zadanie, realizowane w latach 2020-2023, oficjalnie oddano do użytku 15 marca 2024 roku. Były mowy i podziękowania, przecinanie wstęgi i poświęcenie obiektu. Tego dnia, zebrało się ponad 150 osób.

O trudnej budowie w czasach pandemii i wojny na Ukrainie, kiedy „odpływali” z Polski pracownicy z Ukrainy, kiedy szybowały w górę ceny materiałów budowlanych mówił Artur Pizoń – Starosta Janowski. Charakteryzując przebieg zadania, sporo uwagi poświęcił osobom, dzięki którym inwestycja została zrealizowana. Zaczął od Jerzego Bieleckiego – Posła na Sejm RP V, VIII i IX kadencji. Później, podziękował za współpracę Jarosławowi Stawiarskiemu – Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Annie Brzyskiej – Dyrektor lubelskiego Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi. Potem, złożył podziękowanie radnym powiatowym za to, że „zaufali i zezwolili Zarządowi Powiatu na realizację zadania”. Za „wsparcie na każdym etapie inwestycji” podziękował też Członkom Zarządu, a za pracę i współpracę – pracownikom Starostwa. Podziękowania popłynęły pod adresem Skarbnik Powiatu – Barbary Fuszary, Sekretarza – Grzegorza Krzysztonia, Naczelnika i Zastępcy Wydziału Logistyki i Gospodarki Mieniem – Jana Wiśniewskiego („za olbrzymie zaangażowanie”) i Roberta Kamińskiego, odpowiedzialnego za zamówienia publiczne, oraz Anety Sosnówki – inspektor z Wydziału Organizacji, Promocji i Rozwoju, znanej z wiedzy i doświadczenia w realizacji i rozliczaniu projektów krajowych i unijnych. Pizoń podziękował również Dyrektor ŚDS Joannie Jaworskiej – Gumienik, ks. Bogdanowi Pitusze – Dyrektorowi „Caritas” Diecezji Sandomierskiej, ks. Adamowi Lechwarowi- kierownikowi janowskiego WTZ-u oraz wszystkim pracownikom obu placówek (w realizację zadania była też mocno zaangażowana Regina Małek – Kata – pracownik socjalny WTZ).

Drugi mówca – Marszałek Stawiarski był bardziej konkretny. – Pamiętam, jak przyjechał do mnie Józef Wieleba. – Jarek, zrobiłbyś coś dla Janowa – mówi do mnie. – Masz pomysł?” – pytam. I tak, od słowa do słowa narodził się pomysł, przekształcony przez panią Brzyską, zarządzającej miliardami euro, żeby – zamiast inkubatora przedsiębiorczości, zrobić coś dla ludzi potrzebujących… A że Kraśnik jest mały i Janów jest mały, to powstało coś na kształt „konsorcjum” Kraśnika i Janowa – dwóch podmiotów samorządu terytorialnego, które zrealizowały dwa wielomilionowe zadania w zakresie pomocy społecznej, każdy na własnym gruncie… Udało się… Panie starosto, dziękuję i gratuluję…

Dodajmy, że podczas spotkania z ciekawym przedstawieniem wystąpili podopieczni ŚDS i WTZ.

Na trzecim od końca zdjęciu, podczas jednego z posiedzeń Członków Zarządu Powiatu (z udziałem Skarbnika i Sekretarza), m.in. w sprawie budowy „Centrum wsparcia” na ulicy Bialskiej (od lewej): Władysław Sowa, Barbara Fuszara, Zenon Zyśko, Artur Pizoń, Michał Komacki, Józef Wieleba, Grzegorz Krzysztoń

Na dwóch końcowych zdjęciach, pamiątkowe fotografie radnych Rady Powiatu w Janowie Lubelskim podczas sesji, m.in. w sprawie podjęcia uchwał, dotyczących budowy „Centrum wsparcia” na ulicy Bialskiej.

Poniżej, wykaz radnych powiatowych VI kadencji (w latach 2018-2024): Bielak Andrzej, Ciupak Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady, Dworak Sławomir – Przewodniczący Rady, Golec Paweł – Wiceprzewodniczący Rady, Grela Marian, śp. Ewa Janus – do 17 grudnia 2021r., Bańka Józef – od 24 lutego 2022r., Komacki Michał – Wicestarosta Janowski, Kulpa Antoni, Mazur Stanisław, Piech Bartosz, Pyrzyna Grzegorz, Rawski Daniel, Rawski Stanisław, Rogoża Piotr, Członkowie Zarządu: Sowa Władysław, Wieleba Józef, Zenon Zyśko.

Alina Boś; foto: Anna Sosnówka; trzy końcowe zdjęcia: A. B.