Cudzoziemców nieco mniej

Czy epidemia wpłynęła na zmniejszenie liczby ubezpieczonych cudzoziemców w województwie lubelskim? Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że tylko nieznacznie.

ZUS sprawdził, ile wynosiła liczba cudzoziemców z ubezpieczeniem społecznym na koniec lutego oraz dwa miesiące później. Przed wybuchem epidemii Covid-19 w ZUS w województwie lubelskim ubezpieczenie społeczne miało niemal 19 tys. obcokrajowców. Na koniec kwietnia ich liczba zmalała o ponad pół tysiąca. To spadek o prawie 3 procent. W Lubelskiem spadła przede wszystkim liczba ubezpieczonych w ZUS obywateli Ukrainy. Liczba zgłoszonych do ZUS Białorusinów utrzymuje się na stabilnym poziomie i wynosi nadal prawie 4,7 tys.

W porównaniu z innymi regionami ubytek ubezpieczonych cudzoziemców w województwie lubelskim jest najniższy w Polsce. Największe spadki zanotowały pod tym względem województwa: mazowieckie (o 9,2 tys. osób), dolnośląskie (o 6,4 tys. osób) i śląskie (o 4,9 tys. osób).

Polaków w ubezpieczeniu też nieco mniej

Od końca lutego do końca kwietnia ubyło w województwie lubelskim również Polaków ubezpieczonych w ZUS (549,4 tys. do 545,5 tys.). Jednak tutaj spadek jest ledwo zauważalny. Wyniósł około 3,9 tys. osób, co daje tylko 0,7 procent różnicy w stosunku do czasu sprzed epidemii.

Kim są ubezpieczeni w ZUS?

W swoim rejestrze Zakład zapisuje osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Są to pracownicy na etatach, działalności gospodarczej, a także na umowach cywilnoprawnych, od których odprowadza się składki emerytalno-rentowe. W danych instytucji nie ma natomiast osób zatrudnionych na umowach o dzieło, bo obecnie nie zgłasza się ich do ZUS.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim