Darmowa pomoc prawna w powiecie janowskim. W czasie pandemii, drogą telefoniczną

W związku z trwającą pandemią, nieodpłatna pomoc prawna i darmowe poradnictwo obywatelskie odbywa się drogą telefoniczną. Wystarczy zadzwonić na nr telefonu 669 774 300 i umówić się na poradę. Zgłoszenia przyjmuje Janusz Mucha – koordynator działania z ramienia Powiatu Janowskiego, który „kieruje ruchem” i w Starostwie i w siedmiu gminach powiatu janowskiego (Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki). O terminie porady telefonicznej decyduje kolejność zgłoszeń, a jak już przyjdzie nasza kolej, w określonym terminie zadzwoni do nas prawnik i odpowie na różne pytania i wątpliwości. Oczywiście, może się zdarzyć taka sytuacja, że do sprawy trzeba dołączyć jakieś zdjęcie czy skan dokumentu – wtedy, załączniki wysyłamy drogą meilową lub telefonem w wiadomości MMS.

Warunki pomocy nie są wyśrubowane. Ustawa nie zawiera kryteriów dochodowych, a w dobie pandemii oświadczenie o tym, czy kogoś nie stać na płatną poradę, nie jest wymagane.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest od 2016 roku. Najczęściej są to porady, dotyczące spadków, darowizn, umów kupna, prawa rodzinnego, świadczeń socjalnych, spraw majątkowych, mieszkaniowych, pracowniczych, pomocy w sporządzaniu pism, wniosków, itp. Jednym słowem, dla każdego, kto znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, w której bez prawnika ani rusz.

– Od 2016 roku do 30. września 2021 roku ogółem udzielono 3162 porad prawnych – informuje Mucha.

Od stycznia 2022 roku – decyzją Zarządu Powiatu, pomoc prawną w powiecie janowskim będą świadczyć prawnicy ze Stowarzyszenia „Sursum Corda” z Nowego Sącza. To oni zostali wyłonieni w procedurze konkursowej spośród 5 oferentów, i to im Zarząd Powiatu przyznał dotację w wysokości prawie 65 tys. zł (pieniądze pochodzą ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości).

Warto dodać, że na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w regionie janowskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden, prowadzony jest przez organizację pozarządową „Sursum Corda”, a drugi – przez Powiat Janowski, w którym darmowej pomocy prawnej udzielają adwokaci oraz radcowie, wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Reszowie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. Ogółem, na działalność prawną obu punktów, łącznie z obsługą techniczno – biurową, Powiat Janowski otrzymał ze środków ministerialnych ponad 130 tys. zł.

Oczywiście, po ustaniu pandemii porady będą udzielane przez prawników osobiście w wyznaczonych miejscach.

Alina Boś