Dodatkowe 41 mln zł na innowacje w lubelskich firmach

Kolejnych 33. przedsiębiorców z regionu wdroży nowoczesne rozwiązania
w swoich firmach. Jest to możliwe dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego, który zwiększył alokację w konkursie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na ten cel władze regionu przeznaczyły dodatkowe 41 mln zł. – Fundusze europejskie skutecznie napędzają lubelskie firmy, o czym świadczy chociażby fakt, że mamy w regionie przedsiębiorstwa, które aktywnie wdrażają innowacje na skalę regionalną, krajową, a nawet światową – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

O dofinansowanie w konkursie, organizowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe na terenie naszego województwa. Maksymalna wysokość wsparcia wynosiła2 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorstw i 3 mln zł dla średnich przedsiębiorstw.

Dotychczas, lubelskim przedsiębiorcom w ramach tego działania przyznano ponad 641 mln zł. Wsparcie inwestycyjne przeznaczone jest m.in. na wdrożenie wyników prac badawczych. Wśród wybranych projektów znajdują się takie, które stawiają na rozwój produktów, opartych na nowoczesnych technologiach informacyjnych i komunikacyjnych. Część projektów to działania, związane z rozszerzeniem działalności eksportowej, np. przez zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu. Realizacja niektórych projektów wymaga przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych czy nawiązania ścisłej współpracy z jednostkami naukowymi. Otrzymane środki przedsiębiorcy przeznaczą na zakup maszyn, urządzeń i innych środków trwałych. Wsparcie pokryje też część kosztów zakupu nieruchomości oraz robót i materiałów budowlanych.

Tekst; foto:

Remigiusz Małecki – rzecznik prasowy Marszałka Województwa Lubelskiego