Dodatkowe 7 mln zł ze środków UE dla samozatrudnionych, mikro- i małych przedsiębiorstw w regionie

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w naborze w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Oznacza to, że kolejni przedsiębiorcy z tzw. „czerwonej listy” naboru Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) skorzystają z dotacji na kapitał obrotowy. Na ten cel władze regionu przeznaczyły kolejnych 7 mln zł z Funduszy Europejskich i tym samym alokacja wzrosła już do 102 mln zł środków UE.

Czterokrotne zwiększenie alokacji

Pierwotna kwota przeznaczona dla samozatrudnionych, mikro- i małych firm z województwa lubelskiego, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, wynosiła 74 mln zł środków UE. Mając na celu zapewnienie uzyskania wsparcia jak największej liczbie przedsiębiorców, Zarząd Województwa Lubelskiego po raz czwarty zwiększył kwotę alokacji w naborze.

Ograniczanie negatywnych skutków koronawirusa

Dotychczas, w ramach finansowania kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, LAWP wypłaciła dofinansowanie ponad 2600 przedsiębiorcom na łączną kwotę ponad 89 mln zł. Teraz weryfikacji i ocenie poddawane są kolejne wnioski. Przypomnijmy, że celem naboru było wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, które na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej. Otrzymane dofinansowanie, firmy mogą przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Minimalne dofinansowanie wynosi 7 845,11 zł (to pomoc na okres jednego miesiąca dla samozatrudnionego lub przedsiębiorcy, zatrudniającego 1 pracownika na pełny etat), a maksymalna kwota wsparcia wynosi 164 747,31 zł (w przypadku 49 pełnych etatów w firmie wnioskując o pomoc na 3 miesiące).

 Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Remigiusz Małecki – Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Lubelskiego