Dodatkowe pieniądze dla powiatu janowskiego

Z przyjemnością informujemy, że Powiat janowski otrzymał wsparcie w ramach Modułu IV programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł jest adresowany do samorządów, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Na ten cel powiat janowski otrzymał 100 000,00 zł.

Jest to pomoc finansowa na działania własne na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków epidemii.  Wsparcie finansowe proponowanych przez samorządy działań dotyczy między innymi:

  • zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);
  • zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby;
  • zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach;
  • zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;
  • organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

W imieniu powiatu janowskiego program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim we współpracy z „Barką’ DPS w Janowie Lubelskim, PZAZ w Janowie Lubelskim, POW w Janowie Lubelskim, ŚDS w Janowie Lubelskim i OREW w Janowie Lubelskim.

Anna Śmit

PCPR w Janowie Lubelskim