Ogólnopolski Tydzień Kariery w ZST

Ogólnopolski Tydzień Kariery to wydarzenie zainicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, które w Szkole koordynuje mgr Anna Majdanik.

W ramach przedsięwzięcia odbyły się warsztaty i zajęcia prowadzone przez pracowników i studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Uczestniczyło w nich ponad stu uczniów: kształcących się w Technikum i Szkole Branżowej I Stopnia, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Wolontariatu. Tematyka była zróżnicowana i dostosowana do preferencji zawodowych uczniów naszej Szkoły.

Dr Paweł Rogalski – Dziekan kierunku Administracja poprowadził warsztaty dotyczące tematyki działalności gospodarczej. Skupił się na procedurze rejestracji działalności gospodarczej, korzyściach i zagrożeniach prowadzenia firmy.

Mgr Magdalena Stefaniak – Dziekan kierunku Pedagogika przeprowadziła warsztaty na temat kluczowych kompetencji i ich roli w procesie edukacji.

Kompetencje te mają przygotować do samodzielnego działania, podejmowania decyzji dotyczących własnego rozwoju i uczenia się przez cale życie. Młodzi ludzie mają coraz większą potrzebę rozwoju i aktywności twórczej, kreatywności. Tylko te postawy i kompetencje, które przełamują schemat i stereotyp, pozwalają osiągnąć w przyszłości sukces.

Z kolei Dziekan kierunku Transport – mgr Mateusz Hamera wygłosił wykład połączony z prezentacją pt. „Autonomizacja transportu”, który dotyczył bardzo aktualnej tematyki pojazdów autonomicznych. Skierowany był głównie do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych

Dla tegorocznych maturzystów ważne było spotkanie ze studentem WSPA- Piotrem Chyłą, który przestawił ofertę uczelni WSPA w Lublinie na poziomie studiów licencjackich i magisterskich.

Szkolny doradca zawodowy

Anna Majdanik