Dotacje unijne na kapitał obrotowy w ramach COVID-19 dla samozatrudnionych, mikro- i małych przedsiębiorców

             W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się dziś wideokonferencja poświęcona dotacjom unijnym dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz dla samozatrudnionych. Nabór wniosków ruszy w środę 15 lipca br. Z dofinansowania mogą skorzystać te firmy, które w sytuacji związanej z koronawirusem znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Unijne wsparcie wypłacać będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zarezerwowano 74 mln zł.

             W wideokonferencji uczestniczyli: Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Michał Mulawa, wicemarszałek województwa oraz Katarzyna Kędzierska, dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

           – Dzięki rządowemu wsparciu udało się uratować ponad 5 mln miejsc pracy. Stopa bezrobocia w Polsce sięga 3%, a więc jest dużo niższa niż średnie bezrobocie w Unii Europejskiej, które wynosi tam 6%. – wyjaśniał Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych.

           Przedsiębiorcy z Lubelskiego będą mogli przeznaczyć dotację na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy, w tym m.in. na wynagrodzenia czy bieżące opłaty lokalowo-czynszowe.

             – Zależało nam na tym, aby sięganie po tę formę pomocy było jak najprostsze, aby wniosek był maksymalnie łatwy do wypełnienia. Zdajemy sobie sprawę, że zainteresowanie dotacjami jest bardzo duże, dlatego prosimy o cierpliwość w kontakcie z urzędem. – apelował Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

                Wysokość dofinansowania

              Wysokość dotacji będzie zależna od liczby zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty w firmie i czas, na jaki przedsiębiorca zadeklaruje utrzymanie działalności gospodarczej (maksymalnie 3 miesiące).

                Do kogo skierowane jest wsparcie?

            Wsparcie przeznaczone jest dla osób samozatrudnionych, a także mikro- i małych przedsiębiorstw, które mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa lubelskiego. Ponadto wsparcie uzyska firma, która w związku z wystąpieniem pandemii odnotowała spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego miesiąca br. począwszy od 1 marca br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do tożsamego miesiąca ubiegłego roku. Warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz prowadzenie jej w momencie ubiegania się o dofinansowanie.

                Złożenie wniosku

                Nabór wniosków rozpocznie się 15 lipca br. o godzinie 10.00 i potrwa do momentu, gdy wartość złożonych wniosków przekroczy 140% alokacji lub do złożenia 5 tysięcy wniosków. Dokumentacja do naboru dostępna jest na stronie internetowej: www.rpo.lubeskie.pl.

            Wypełnienie wniosku za pośrednictwem strony internetowej będzie możliweod 9 lipca, aby Wnioskodawcy mogli wcześniej przygotować się do aplikowania o wsparcie. Decyduje kolejność zgłoszeń, a wnioski aplikacyjne będą składane przez system teleinformatyczny LSI2014.

               Jak wypełnić wniosek?

            Wnioski aplikacyjne składane będą przez system teleinformatyczny LSI2014 na stronie: https://lsi2014.lubelskie.pl/main/any/start. Osoba podpisująca wniosek musi posiadać profil zaufany EPUAP lub podpis elektroniczny, gdyż jest to niezbędne do stworzenia profilu firmy w systemie LSI2014 oraz do podpisania wysyłanego wniosku. Informacje, jak krok po kroku stworzyć profil zaufany EPUAP oraz jak zarejestrować profil firmy w systemie LSI2014, dostępne są w filmach instruktażowych przygotowanych przez LAWP. Filmy dostępne są pod adresem: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/multimedia/filmy-szkoleniowe-z-zakresu-aplikowania-o-dofinansowanie-w-ramach-dzialan-wdrazanych-przez-lawp-za-posrednictwem-systemu-lsi2014/.

           (Część 1 – Rejestracja w systemie EPUAP oraz rejestracja w systemie LSI2014; Część 2 – Jak założyć profil wnioskodawcy w systemie LSI2014).

                Więcej informacji

                Szczegółowe informacje uzyskać można u pracowników Punktu Kontaktowego LAWP:

                 tel. 81 462 38 31

                       81 462 38 12

                 e-mail: lawp@lawp.eu.

Remigiusz Małecki

Rzecznik Prasowy

Kancelaria Marszałka