Dzień Edukacji Narodowej w ZST

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich, którzy tworzą szkołę: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz ich rodziców. W piątek,13 października 2023 roku w Zespole Szkół Technicznych odbyła się uroczysta akademia, upamiętniająca 250. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W tym dniu, Iwona Pająk – Dyrektor Szkoły, życzyła wszystkim zebranym wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w pełnieniu trudnej misji edukacji młodzieży oraz konsekwencji w dążeniu do zamierzonych celów. Swoją wdzięczność wyrazili także uczniowie, dziękując nauczycielom i pracownikom szkoły za ich pracę, cierpliwość oraz wyrozumiałość.

W trakcie uroczystości, pożegnano odchodzących na emeryturę wieloletnich pracowników Zespołu Szkół Technicznych: Violettę Surtel i Mieczysława Gierczaka – nauczycieli fizyki.

Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do ukoronowania nauczycieli za ich wysiłek i trud włożony w realizowanie codziennych obowiązków zawodowych. W bieżącym roku szkolny, nagrody Dyrektora szkoły za wkład w pracę dydaktyczno-wychowawczą otrzymali: Jadwiga Chmiel, Elżbieta Dębiec, Ryszard Dyjach, Beata Łukasik, Adam Łukasz, Monika Majkowska-Nizioł, Anna Majdanik, Roman Morelowski, Kamila Surowska i Bartosz Szabat. Nagrodę Starosty za promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości otrzymała Iwona Martyna – nauczyciel języka polskiego.

Na tytułowym zdjęciu: Mieczysław Gierczak.

Małgorzata Białek; foto: archiwum ZST