Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Trzynastego kwietnia – w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przedstawiciele władz rządowo – samorządowych oddali hołd „Katyniakom”, zamordowanym przez Rosjan w 1940 roku.

Wśród tych, którzy walczyli o wolną Polskę i do końca pozostali wierni Ojczyźnie, jest siedmiu żołnierzy i trzech policjantów, związanych z Janowem Lubelskim. Są to: przodownik Policji Państwowej (PP) – Bolesław Stasiecki, płk Piotr Lewandowski, mjr Kazimierz Łukasiewicz, kpt. Józef Majka, por. rez. Adam Jakubiec, ppłk Zygmunt Cwenarski, nadkomisarz PP Eugeniusz Krupowicz, podkomisarz PP Edward Olszówka, kpt. Kazimierz Grabarczyk i mjr Stefan Krupowicz. Najstarszy zginął w wieku 58 lat, najmłodszy miał lat 31… I to ich nazwiska widnieją na 10 tabliczkach Katyńskich Tablic Memorialnych, które stanęły przy kościele św. Jadwigi 4. listopada 2018 roku.

Przypomnijmy…, 81 lat temu – w kwietniu i maju 1940 roku w lesie koło Katynia, miała miejsce ujawniona 13. kwietnia 1943 roku przez okupacyjne władze niemieckie zbrodnia, dokonana przez sowieckie NKWD. Chodzi o egzekucję wysokich rangą wojskowych, żołnierzy, oficerów wywiadu i kontrwywiadu, policjantów, księży, pracowników sądownictwa i straży pożarnej, leśników, osadników wojskowych, właścicieli ziemskich, polskiej inteligencji i urzędników administracji państwowej, więzionych wcześniej w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku…

W wyniku Zbrodni Katyńskiej, śmierć poniosło ponad 22 tys. Polaków…

Cześć Ich Pamięci…

Kwiaty przy janowskich tablicach ofiar Zbrodni Katyńskiej złożyli: Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Członkowie Zarządu Powiatu: Artur Pizoń – Starosta Janowski (Przewodniczący Zarządu), Michał Komacki – Wicestarosta, Władysław Sowa, Józef Wieleba i Zenon Zyśko, Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz Powiatu oraz Krzysztof Kołtyś i Czesław Krzysztoń – Burmistrz i Wiceburmistrz Janowa Lubelskiego.

Alina Boś; foto: Piotr Czajka