Finaliści Olimpiady Chemicznej z I LO

Wyniki III etapu 70. Olimpiady Chemicznej dostarczyły wiele radności i satysfakcji dwójce finalistów
z I LO im. Bohaterów Portowego Wzgórza w Janowie Lubelskim – Julii Świąder, uczennicy klasy 3a oraz Mikołajowi Łukasikowi, uczniowi klasy 2f.

Tytuł Finalisty Olimpiady Chemicznej uprawnia Julię i Mikołaja do podjęcia studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, Akademiach Medycznych oraz na wszystkich uczelniach przyrodniczych i technicznych bez postępowania kwalifikacyjnego.

To kolejne laury za ambitne podejście do nauki – Julia Świąder była już stypendystką Stypendium Rady Ministrów i Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, a Mikołaj Łukasik jest obecnym stypendystą Stypendium Starosty Janowskiego.

Coroczne osiągnięcia uczniów I LO w Olimpiadzie Chemicznej są nieodzownie związane z wytężoną pracą nauczyciela chemii, Pana Piotra Jakubca. Julia i Mikołaj dołączyli właśnie do grona ponad sześćdziesięciu laureatów i finalistów Olimpiady Chemicznej w I LO, których przygotował Pan Jakubiec.

Emilia Żuber