Global Money Week 2024 – Światowy Tydzień Pieniądza w ZST

22 marca w ZST odbyła się konferencja podsumowująca akcję Global Money Week 2024  Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość. Jednym z prelegentów była  pani Tatiana Kiszka  Kierownik Biura Terenowego ZUS w Janowie Lubelskim, która przybliżyła zebranym temat Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Global Money Week (GMW) to coroczna, międzynarodowa kampania z zakresu edukacji finansowej adresowana do dzieci i młodzieży z całego świata. Hasło przewodnie tegorocznej edycji Global Money Week – Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość (Protect your money, secure your future) skupia się na bezpiecznym gospodarowaniu pieniędzmi i podkreśla znaczenie odpowiedzialnego i świadomego podejścia do finansów osobistych poprzez rozumienie potencjalnych zagrożeń, wśród których można wymienić oszustwa finansowe, tj. podszywanie się pod inną osobę w celu wyłudzenia poufnych informacji, wykorzystywanie fikcyjnych pośredników usług finansowych oraz oszustwa związane z zakupami w Internecie, a także zagrożenia związane z ochroną danych np. kradzież tożsamości. Szczególnie często ofiarami oszustw finansowych padają osoby młode, co wynika z ich ograniczonych kompetencji finansowych i braku doświadczenia.

Koordynatorem kampanii w Polsce był Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, natomiast w ZST Szkolne Koło Młodego Ekonomisty pod kierunkiem pani Kamili Surowskiej. Uczniowie i nauczyciele od poniedziałku 18 marca do piątku 22 marca uczestniczyli w webinariach Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku w ramach Global Money Week 2024 przygotowywanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W webinariach udział wzięło 100 uczniów i 7 nauczycieli. Dotyczyły one, m. in.: pieniądza i pracy banków, konsekwencji upadłości instytucji finansowej dla jej klientów oraz sposobów zabezpieczania ryzyka utraty środków finansowych, sztucznej inteligencji w sektorze bankowym oraz problematyki zagrożeń cyberbezpieczeństwa dla środków finansowych użytkowników urządzeń mobilnych. 

Kolejnym  przedsięwzięciem w ramach Global Money Week było zorganizowanie SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „100 – LECIE POLSKIEGO ZŁOTEGO” . Konkurs trwał od 6-21 marca, i polegał na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu przedstawiającego 100-lecie polskiego złotego. Do konkursu zostało zgłoszonych 16 prac, spośród których wyłoniono laureatów:

I miejsce – Martyna Szwedo z  klasy 4bf

II miejsce – Szymon Krasa z klasy 2s

III miejsce – Mateusz Sosnówka z klasy1bme.

Sponsorem nagród była Rada Rodziców oraz Thoni Alutec. Dziękujemy wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia i gratulujemy zwycięzcom.

Tekst, foto: archiwum ZST