Grażyna Kierznowska Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru janowskiego Starostwa

Grażyna Kierznowska  – „polska geodetka, urzędniczka państwowa, w latach 2017-2018 Główny Geodeta Kraju” – jak piszą w „Wikipedii”, została Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Kilkunastoosobowym, wiekowo najmłodszym wydziałem janowskiego Starostwa kieruje od 10. marca br.

Kierznowska ma wiedzę i doświadczenie. Od lat, bada ziemię, jej wymiary i obszary. W pracy, stawia sobie cele, widzi końcowe rezultaty, co jest rzeczą charakterystyczną dla osób o matematyczno – logicznym myśleniu. Lubi wyzwania… Już dziś, liczy na pieniądze zewnętrzne, które można będzie przeznaczyć na lokalne programy modernizacyjne z korzyścią dla ludzi.

Zarządzanie jej nie przeraża, występy publiczne też. Nie czyta z kartki ani ekranu, mówi z głowy. Lubi improwizować i mieć kontakt ze słuchaczami. Wielokrotnie, na szczeblu krajowym prowadziła różnego rodzaju szkolenia i konferencje dla kilkuset osób.

Kierznowska nie lubi ludzi, którzy „migają się” od pracy. Dużą wagę przywiązuje do obsługi interesanta, która ma być „rzetelna, bezstronna, sprawna i terminowa”. – Urzędnik ma znać przepisy prawne i dobrze odnosić się do interesanta. Szanuję pracowników sumiennych, oddanych pracy, zaangażowanych w to, co robią, rozwijających wiedzę zawodową – mówi z przekonaniem. 

W rozmowie, sypie różnego rodzaju informacjami z zakresu geodezji i kartografii. Wie, o czym mówi, a mówi o tym, co lubi. Lubi pracować, lubi wyzwania i ma swoje zdanie. Nie ukrywa, że jest dokładna, cierpliwa, ambitna, wymagająca, ale i sprawiedliwa.

Ma wyobraźnię przestrzenną, intuicję i doskonałą pamięć. Operuje faktami i trzeźwo patrzy na świat i ludzi. W pracy wytrwała, nie ma zwyczaju się poddawać, a kiedy trzeba – potrafi zawalczyć.

Jest absolwentką Wydziału Geodezji Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na olsztyńskim Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie pierwszym i drugim.

Pracowała w wielu miejscach i na różnych stanowiskach, m.in. w Starostwie Powiatowym w Kraśniku, gdzie przez 13 lat była geodetą powiatowym. Z czasem, została Dyrektorem Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie. Była Głównym Geodetą Kraju – wcześniej, jego zastępcą. Była też członkiem Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Po „Warszawie”, pracowała w firmie prywatnej w pionie kontroli, a następnie zdecydowała się na pracę w administracji samorządowej w janowskim Starostwie.

Tekst; foto: Alina Boś