Harmonogram wyjazdów na misje gospodarcze, wydarzenia targowo-wystawiennicze oraz wydarzenia związane z promocją MŚP w kraju i za granicą na lata 2024-2026 organizowane w ramach projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III”.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował harmonogram wyjazdów na misje gospodarcze, wydarzenia targowo-wystawiennicze oraz wydarzenia związane z promocją MŚP w kraju i za granicą na lata 2024-2026 organizowane w ramach projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III”.

Harmonogram zawiera propozycję międzynarodowych wydarzeń gospodarczych na najbliższe trzy lata. Uwzględniając potrzeby przedsiębiorców z województwa lubelskiego, pozostawimy w harmonogramie przestrzeń na rekomendacje przedsiębiorców oraz możliwość aktualizacji dokumentu zgodnie z aktualną ofertą wydarzeń gospodarczych na świecie.

Celem udziału przedsiębiorców w wyjazdach jest wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa lubelskiego oraz ich ekspansja na rynki zagraniczne, w tym wzrost rozpoznawalności przedsiębiorców w oparciu o zdiagnozowane kluczowe sektory stanowiące
o konkurencyjności regionu, a także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych przez MŚP z regionu oraz zdobycie nowych rynków zbytu
i kanałów dystrybucji.

W celu weryfikacji potrzeb przedsiębiorców w zakresie udziału 
w wydarzeniach gospodarczych zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Link do ankiety. 

W sprawie harmonogramu wyjazdów na misje gospodarcze, wydarzenia targowo-wystawiennicze oraz wydarzenia związane z promocją MŚP
w kraju i za granicą prosimy o kontakt z Departamentem Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: gospodarka@lubelskie.pl, tel. 81 537 16 51.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.gospodarka.lubelskie.pl