Inauguracja roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku w duchu patriotyczno – religijnym

Z udziałem Posła na Sejm – Jerzego Bieleckiego oraz przedstawicieli władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Potok Wielki – Leszkiem Nosalem oraz proboszczem Parafii Potok Wielki – księdzem Arturem Dyjakiem, nauczycieli, rodziców i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku został zainaugurowany nowy rok szkolny 2021/2022.

Dzięki uprzejmości Dariusza Wolana – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, inauguracja rozpoczęła się w hali sportowej wspólną mszą św. pod przewodnictwem księdza Pawła Byczka. Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły podstawowej.

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym Poseł Bielecki zwrócił uwagę, że edukacja i wychowanie jest wspólnym zadaniem szkoły, domu rodzinnego oraz kościoła. Wójt Nosal podkreślił, że nowy rok jest nowym wyzwaniem, nową lekcją życia, kolejnym egzaminem, który wyznacza nam życie. Ksiądz Artur Dyjak udzielił uczniom i nauczycielom duchowego wsparcia, natomiast dyrektor szkoły Jan Brzozowski powiedział: Z niepokojem, ale też z entuzjazmem i ufnością patrzymy w przyszłość, wierząc, że bezpiecznie i twórczo uda nam się przeżyć ten rok. Szukajmy inspiracji i życiowej mądrości u tych, którzy zapisali się w historii i których słowa są ponadczasowe”.

Po części oficjalnej, uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w którym nie zapomnieli, co wydarzyło się 1. września 1939 roku. W swoim wystąpieniu, utrwalili doniosłe chwile dla naszej ojczyzny, a także wspomnieli o bohaterach, którzy w tamtym okresie oddali życie za nasz kraj, bronili honoru Polski, wpisali się w karty naszej historii wielkością i sławą. Podkreślili również, że nasz patron święty Jan Paweł II został zapamiętany jako przeciwnik działań wojennych. Wielokrotnie nazywał wojnę „nieodwracalnym ryzykiem”, a pokój owocem sprawiedliwości i przebaczenia.

Niezwykle ważnym akcentem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci patrona świętego Jana Pawła II. Odsłonięcia tablicy dokonali: Jerzy Bielecki, Leszek Nosal, Jan Brzozowski. Z kolei ksiądz Artur Dyjak poświęcił odsłoniętą tablicę, która będzie znakiem przypominającym o ojcowskich związkach Sługi Bożego Jana Pawła II z naszą szkołą, napełniając nasze serca wdzięcznością i dumą. Nauczyciele i uczniowie zostali zobowiązani do nieustannego poznawania myśli Jana Pawła II, które pozostawił nam na zawsze w służbie Bogu i ojczyźnie.

Na koniec, Dyrektor szkoły życzył wszystkim uczniom dużo zdrowia, wytrwałości oraz pomyślności w realizacji planów, przypominając o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego.

Tekst; foto: PSP w Potoczku