ilustracja wpisu

Informacja

W związku z aktualizacją oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym, która wpłynęła w dniu 10.06.2021 r., Starostwo Powiatowe zgodnie z ustawą ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), publikuje w/w aktualizację oferty.