Promesy na samochody wręczone

W dniu 8 czerwca 2021 roku w JRG PSP Nr 4 w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której zostały wręczone promesy na zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych dla 21 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego na łączną kwotę 16 mln. zł.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu. Następnie podniesiono flagę państwową oraz odegrano hymn narodowy.

Wręczenia promes dokonali: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, Poseł na Sejm RP – Jerzy Bielecki, Poseł na Sejm RP – Sylwester Tułajew oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Z terenu powiatu janowskiego promesę na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniu Pierwszym.

Tekst; foto: KP PSP w Janowie Lubelskim