Janowska Gala Talentów

W dniu 2 czerwca 2023r. odbyła się jak co roku Janowska Gala Talentów organizowana przez I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza.  Wydarzenie to wpisało się już w tradycję naszej szkoły. Jest ono podsumowaniem Tygodnia Profilaktyki, w ramach którego odbyło się wiele przedsięwzięć prewencyjnych. Skupiliśmy się na przeciwdziałaniu łamaniu prawa, propagowaliśmy postawę ukierunkowaną na akceptację, empatię oraz zwalczanie hejtu i przemocy.Mówiliśmy o tym, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i gdzie możemy szukać wsparcia.Poszerzaliśmy swoją wiedzę na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych i używek. Wierzymy, że podjęte kroki były dla nas wszystkich cenną lekcją, która zaowocuje dojrzałością naszego myślenia i postępowania.Na tę okoliczność przygotowaliśmy stoisko profilaktyczne, gdzie można było zdobyć materiały edukacyjne. Pragniemy uwrażliwiać młodzież na znaczenie wspierania osób potrzebujących pomocy, uświadamiać istnienie  miejsc gdzie taką pomoc można uzyskać.

Od wielu lat wspólnie z nami w realizacji przedsięwzięcia Tydzień Profilaktyki uczestniczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, która wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta poszukuje  rozwiązań trudności z jakimi boryka się młody człowiek. Należy tutaj nadmienić że nasi młodzi radni zainicjowali dokonanie diagnozy potrzeb i oczekiwań swoich kolegów z terenu Janowa Lubelskiego. Uzyskane wyniki będą włączane w działania profilaktyczne realizowane przez instytucje na terenie miasta. Dużym wsparciem jest tutaj  Powiatowa Komenda Policji w Janowie Lubelskim.

Było nam bardzo miło gościć na naszej imprezie Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia oraz zastępcę komendanta Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, inspektora Stanisława Tyburskiego.  Starostwo  Powiatowe Janowa Lubelskiego reprezentowała pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Finansów Oświaty pani Joanna Rudnicka. Zaszczycili nas swoją obecnością dyrektorzy janowskich instytucji i placówek oświatowych w osobach: dyrektor Muzeum Regionalnego pani Barbara Nazarewicz, dyrektor Janowskiego Ośrodka Kultury pan Łukasz Drewniak, dyrektor OREW pani Iwona Miśkiewicz- Rachwał, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim pan Andrzej Tomczyk, dyrektor przedszkola nr 1 pani Halina Drelich, dyrektor przedszkola nr 3  pani Halina Piecuch, dyrektor Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych Pani Urszula Mierzwa. Gościliśmy panią Bożenę Czajkowską oraz panią Ewę Misztal przedstawicielki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, jak również reprezentantów Młodzieżowej Rady Miejskiej. Towarzyszyła nam również przedstawicielka Rady Rodziców pani Magdalena Kolasa.

Po otwarciu uroczystości przez panią Dyrektor Wiesławę Dyjach oraz wystąpieniu pana Burmistrza Krzysztofa Kołtysia  rozpoczęliśmy część artystyczną wspólnym tańcem „Belgijka”, który  wprowadził nas w atmosferę radości, pogody ducha i wzajemnej akceptacji.

Janowska Gala Talentów obfitowała w występy uczniów szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli powiatu Janowskiego, które ukazały miejscowej społeczności nasze rozkwitające, rodzime talenty. Artyści dostarczyli niesamowitych wrażeń co było potwierdzeniem faktu, że nasz region jest pełen osób o niebywałych umiejętnościach.

Działania na rzecz Tygodnia Profilaktyki koordynowała Pani Pedagog Bożena Czapla we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Janowie Lubelskim oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Oto relacje uczestników, którzy mieli okazję brać udział w wydarzeniu:

-„Było nam niezmiernie miło oglądać Janowską Galę Młodych Talentów- wspaniałe występy artystyczne uczestników i pokazy naukowe, a wszystko w radosnej atmosferze. Brawa dla naszych zdolnych i pracowitych dzieci, młodzież, ich opiekunów, nauczycieli
i organizatorów. To były niezapomniane chwile, dziękujemy. Rodzice”.

-Szanowni Państwo !Najwyższe słowa uznania i gratulacje dla wszystkich członków zespołu organizującego Janowską Galę Talentów oraz Uczestników.To przepiękne wydarzenie, które weszło już do kalendarza wydarzeń janowskiej społeczności jest potwierdzeniem, że TALENTY są wśród nas i czekają na odkrycie. Występy utalentowanych dzieci i młodzieży /z każdej dziedziny/ były radością dla wszystkich zebranych.Proszę przyjąć nasze najserdeczniejsze życzenia odkrywania kolejnych młodych ludzi z pasją i wszelkimi uzdolnieniami oraz sukcesów w podejmowaniu kolejnych wyzwań.” – Pani dyrektor Halina Piecuch z pracownikami przedszkola nr 1.

-„Było zjawiskowo, elegancko, wszak znaczenie terminu „gala” zobowiązuje. Piękna scenografia, znakomicie prezentujący się artyści, miła atmosfera. Puentą niech będą słowa: „Sukcesu nie da się osiągnąć bez talentu i jasno postawionego celu.” – Olga.

-„ Cieszymy się, że podejmowane są działania na rzecz najmłodszych dzieci. Od lat uczestniczymy w Gali Talentów. Widać zaangażowanie  animatorskie i opiekuńcze uczniów liceum. Gratulujemy i dziękujemy za zaproszenie.- Pani Halina Drelich dyrektor przedszkola nr 3.

Janowską Galę Talentów zorganizowali nauczyciele: pani Bożena Czapla, pani Marzena Jakubiec, pani Aleksandra Wieleba, pani Anna Wydra,  pan Jarosław Widomski
i pan Piotr Jakubiec. O graficzną oprawę naszej uroczystości zadbała pani Agnieszka Wołoszyn. Dziękujemy Sebastianowi Żołyni oraz Dominikowi Burdzie za uwiecznienie naszego spotkania. W roli prowadzących sprawdzili się  Marcelina Kolasa i Szymon Kuśmierczyk.

Kierujemy wyrazy wdzięczności w stronę Cukierni Tradycyjnej Modliborzyce oraz Kwiaciarni Casablanca, którzy co roku wspierają nas w organizacji przedsięwzięcia.

Tekst: Aleksandra Wieleba –pedagog specjalny

Foto: Sebastian Żołynia