Umowa na przebudowę drogi powiatowej Modliborzyce – Błażek podpisana

Dnia 13 czerwca b.r. nastąpiło podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce – Błażek w zakresie budowy chodnika i utwardzonego pobocza na odcinku o długości nieco ponad 1 km w miejscowości Kolonia Zamek i Wolica Kolonia. W ramach inwestycji zaplanowano następujące roboty: budowę chodnika i utwardzonego pobocza z kostki brukowej, zjazdów gospodarczych i publicznych, przejść dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego oraz inne prace konieczne do wykonania przy realizacji zadania. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma WKB Wojciech Kaziród z Księżpola. Koniec robót przewiduje się na listopad tego roku. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychEdycja Trzecia PGR w kwocie 627 200,00 zł. Swój udział w kosztach mają też: Gmina Modliborzyce i Powiat Janowski – ponad 63 000,00 zł po obu stronach.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Janowski Artur Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki, Członkowie Zarządu Powiatu w osobach: Władysław Sowa, Zenon Zyśko, Józef Wieleba oraz Skarbnik Powiatu Barbara Fuszara. Wśród obecnych był także Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim Witold Kuźnicki oraz pan Wojciech Kaziród ze strony wykonawcy.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot

Foto: Anna Sosnówka