Jednostka OSP w Kocudzy Drugiej otrzymała dofinansowanie z Fundacji Grupy PKP

Dzięki dofinansowaniu, które otrzymała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej z Fundacji Grupy PKP w kwocie 20 tys. zł, zostało zakupionych 5 kompletów strażackich ubrań specjalnych oraz defibrylator automatyczny i PAD.

Największą bolączką jednostki był brak umundurowania specjalnego, chroniącego druhów ratowników przed odziaływaniem wysokiej temperatury oraz różnego rodzaju substancji chemicznych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Zakup 5 kompletów ubrań specjalnych pozwoli na bezpieczny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED to podstawowy sprzęt ratujący życie, który bez wątpienia powinien znajdować się w każdej jednostce Straży Pożarnej, jak również w każdym samochodzie strażackim. Często strażacy docierają przed ambulansami na miejsca zdarzeń, w których u poszkodowanych doszło do zatrzymania krążenia. Każdy mieszkaniec wsi wie, gdzie znajduje się remiza OSP. Jest to miejsce charakterystyczne, do którego łatwo dotrzeć, dlatego też jest to idealna lokalizacja dla ogólnodostępnego defibrylatora. A o to chodzi, by urządzenie było łatwo dostępne i można było z niego skorzystać o każdej porze dnia i nocy.

Dzięki dofinansowaniu z Fundacji Grupy PKP spełniło się marzenie druhów z OSP Kocudzy Drugiej, którzy zostali wyposażeni w sprzęt, mogący uratować ludzkie zdrowie i życie.

Tekst; foto: KP PSP w Janowie Lubelskim