Druhowie z OSP w Lutem mają nowe umundurowanie specjalne dzięki dofinansowaniu z „Grupy Azoty” Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna

Dzięki uprzejmości „Grupy Azoty” Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutem otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego strażackiego, które jest często wykorzystywane przez straże pożarne podczas działań gaśniczych.

Największą bolączką jednostki był brak umundurowania specjalnego dla druhów, które chroni druhów ratowników przed oddziaływaniem wysokiej temperatury oraz różnego rodzaju substancji chemicznych podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Strażacy często pracują w trudnych warunkach środowiskowych. Biorą udział m.in. w akcjach ratowniczych i gaśniczych oraz w usuwaniu skutków wypadków i klęsk żywiołowych. By w trakcie wykonywania swoich zadań móc chronić zarówno siebie, jak i innych, muszą być wówczas maksymalnie skoncentrowani. Z tego powodu, w takiej pracy powinien być zapewniony tzw. komfort cieplny, charakteryzujący się stanem termoneutralnym organizmu. Na poczucie komfortu wpływa m.in. odzież ochronna, która broni organizm np. przed wysoką temperaturą. Jednak może się stać również przeszkodą w wymianie ciepła – barierą nieprzepuszczającą np. potu, wyprodukowanego przez ciało strażaka podczas wysiłku fizycznego. Brak możliwości odpowiedniej wymiany ciepła może powodować m.in. wzrost temperatury wewnętrznej ciała, co może doprowadzić do intensywniejszego skórnego przepływu krwi czy zwiększenia częstości skurczów serca. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej odzieży ochronnej dla strażaków, dlatego tak ważnym wyposażeniem indywidualnym strażaka jest umundurowanie specjalne.

Zakup 5 kompletów ubrań specjalnych pozwoli na bezpieczny udział druhów w działaniach ratowniczo gaśniczych.

Tekst; foto: KP PSP w Janowie Lubelskim