Jednostka OSP w Kocudzy Drugiej otrzymała dofinansowanie z Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej z Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w kwocie15 tys. zł, zostało zakupione 20 kompletów umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej.

Obecnie, największym problemem wśród jednostek OSP nie jest brak sprzętu lecz brak ludzi młodych, którzy w niedalekiej przyszłości zastąpią druhów OSP. Dlatego tak bardzo ważną ideą jest pozyskiwanie ludzi młodych do struktur Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jednostka OSP w Kocudzy Drugiej utworzyła Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, w skład której wchodzi 10 chłopców i 10 dziewcząt w wieku do 18 lat.

Podstawowym problemem jednostki był brak umundurowania dla członków MDP. Zakupione umundurowanie pozwoli na prowadzenie szkolenia, udział w zawodach sportowo – pożarniczych, a co najważniejsze – utożsamianie się młodzieży z Ochotniczą Straż Pożarną.

Dzięki dofinansowaniu, jednostka zakupiła 20 kompletów umundurowania dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w wieku do 18 lat. Jest to młodzież, która w niedalekiej przyszłości zastąpi druhów w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej, mogących wyjeżdżać do działań ratowniczo-gaśniczych.

Tekst; foto: KP PSP w Janowie Lubelskim