Jest umowa na przebudowę drogi powiatowej od ul. Kamiennej do Kawęczyna

To już trzecia umowa na przebudowę drogi powiatowej – po Dzwoli i Zdziłowicach, którą podpisano w tym roku w janowskim Starostwie… Tym razem, chodzi o ponad 2-kilometrowy odcinek od ulicy Kamiennej w Janowie Lubelskim do skrzyżowania z drogą gminną (przy stacji paliw) w Kawęczynie w gminie Godziszów. I choć przebudowywany fragment jest dosyć krótki, to koszty remontu – spore… Równe 14,6 mln zł, a to ze względu na „przebogaty” zakres działań, obejmujący m.in. całkowitą przebudowę konstrukcji jezdni i mostu na rzece Biała oraz nowy ciąg pieszo – rowerowy na całym odcinku drogi o 6-metrowej szerokości. Harmonogram rzeczowy drogowej przebudowy obejmuje też kanalizację deszczową, zjazdy, przepusty, chodnik i dwa aktywne przejścia dla pieszych w okolicach szkoły.

Wykonawcą zadania jest „Wod – Bud” z Kraśnika, który ma uwinąć się z inwestycją do listopada przyszłego roku. Zadanie podzielono na dwa etapy. Sześćset tysięcy zł zaplanowano do wydatkowania jeszcze w tym roku. Reszta, czyli 14 mln zł trafi na konto wykonawcy w 2025 roku, kiedy to nastąpi główna realizacja inwestycji, finansowanej z czterech źródeł. Dziesięć mln zł pochodzi z Polskiego Ładu, 2,3 mln zł dołoży Powiat Janowski, 1,5 mln zł – gmina Janów Lubelski, a 800 tys. zł – Gmina Godziszów.

Oczywiście, nadzór merytoryczny nad realizacją zadania sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych.

Na tytułowym zdjęciu, podczas podpisania umowy (od lewej): dolny rząd: Witold Kuźnicki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu, Jędrzej Wojtaszek – prokurent, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Czesław Krzysztoń – Wiceburmistrz Janowa, Józef Zbytniewski – Wójt Gminy Godziszów; górny rząd: Stanisław Schodziński – inspektor nadzoru, Grzegorz Rachwał – Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru w Zarządzie Dróg Powiatowych, Zenon Zyśko – Wicestarosta, Andrzej Ciupak – Członek Zarządu Powiatu

Tekst; foto: Alina Boś