Stanowisko Rady Powiatu w Janowie Lubelskim w sprawie trudnej sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

Drodzy mieszkańcy!

Jako władze Powiatu Janowskiego czujemy się w obowiązku informować Was o sprawach ważnych, sprawach które dotykają nas wszystkich. Do takich bez wątpienia należy sytuacja finansowa janowskiego szpitala. Każdy kto śledzi sesje Rady Powiatu wie, że nie jest łatwo i na pewno nie będzie. Pomimo tego, iż dyrekcja Szpitala robi wszystko co w jej mocy, to zadłużenie wciąż się powiększa.

Powodem tego jest niewystarczające finansowanie, a także opóźnianie wypłaty środków za zakontraktowane badania, czy też ciągły wzrost wynagrodzeń, na który po ludzku nie wystarcza pieniędzy. Staramy się wspierać działania szpitala w dążeniu do ograniczenia przyrostu zadłużenia, jednak mamy ograniczone możliwości z tym związane. Podobna sytuacja dotyka szereg innych szpitali w całej Polsce.

W związku z powyższym na ostatniej sesji Rada Powiatu przyjęła stanowisko, w którym zwraca się z prośbą do wszystkich parlamentarzystów z Województwa Lubelskiego o podjęcie działań w tej sprawie, bo bez odgórnego wsparcia nasz szpital czekają ciężkie czasy. Ale nie poddamy się i zrobimy wszystko co w naszej mocy aby nasz szpital działał jak dotychczas.

Poniżej lista parlamentarzystów, do których skierowaliśmy oficjalne pismo o podjęcie stosownych działań, oraz stanowisko Rady Powiatu w Janowie Lubelskim. Treść wyżej wymienionego pisma brzmi:

„Mając na uwadze trudną sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, Rada Powiatu w Janowie Lubelskim na III sesji

w dniu 25 czerwca 2024 roku przyjęła Stanowisko w przedmiotowej sprawie, które przesyłam w załączeniu.”

Liczymy na wsparcie naszych działań.

Starosta Janowski Artur Pizoń
Wicestarosta Zenon Zyśko