Już niebawem nowy funkcjonariusz zasili szeregi Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim

Dnia 10 maja b.r. w szeregi Policji w woj. lubelskim wstąpiło 31 nowych funkcjonariuszy. Po uroczystym ślubowaniu odebrali legitymacje służbowe z rąk  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie – nadinspektora Artura Bieleckiego. Wśród nowo przyjętych jest 8 kobiet i 23 mężczyzn. Aby dostać się do formacji, musieli przejść  test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty mogli też dostać za posiadanie innych pożądanych kwalifikacji. Znalazło się kilka osób z takowymi, m.in. 5 osób ma tytuł ratownika, 4 posiada certyfikaty z zakresu informatyki, a 1 osoba jest z patentem do prowadzenia jachtów motorowych.

Młodzi policjanci są co prawda po zakończonym procesie rekrutacji, ale przed nimi jeszcze kilkumiesięczne szkolenie, podzielone na dwie części: podstawowe i profilowane, a to w zależności do jakiej służby zostanie skierowany dany funkcjonariusz.

Mamy potwierdzoną przez KPP w Janowie Lubelskim informację, że jeden funkcjonariusz z  nowo przyjętych policjantów w województwie, zasili szeregi naszej powiatowej jednostki Policji; ale to po zakończeniu szkolenia.

Kolejne przyjęcia w szeregi formacji odbędą się w lipcu, sierpniu, październiku oraz grudniu. Jak informuje https://lubelska.policja.gov.pl wiadomości „o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić oraz wymaganych dokumentach, można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulicy Narutowicza 73, pod numerem 47 811-46-55”.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot

Foto: https://lubelska.policja.gov.pl