Kamila Konopa z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku stypendystką Lubelskiej Kuźni Talentów

Kamila Konopa – uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku została wyróżniona stypendium, przyznawanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego uzdolnionym uczniom szkół, prowadzących kształcenie zawodowe.

Kamila jest uczennicą klasy I technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Interesuje się literaturą, filmem i tańcem, w szkole spełnia się kulinarnie. Jest osobą kreatywną i ambitną. Otrzymane stypendium pozwoli jej rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Projekt „Lubelska Kuźnia Talentów 2019-2021” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dorota Florczak, foto: archiwum prywatne stypendystki