stareLO

Moda na wiedzę trwa, czyli podsumowanie półrocza w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

Koniec półrocza w szkole to zawsze czas podsumowań, analiz i wyciągania wniosków. To rozkład średniej nauczania, frekwencji ale także ocena zachowania uczniów, ich zaangażowania w konkursy, projekty i działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Jest to także najlepszy moment, by zaplanować dalsze działania szkoły, mierząc się z trudną rzeczywistością czasu pandemii.

Pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza rozpoczęliśmy w wyjątkowo uroczysty sposób. Odsłonięcie muralu, upamiętniającego kpt. Józefa Majkę, stało się wydarzeniem, które z pewnością pozostanie w pamięci nie tylko uczniów i grona pedagogicznego szkoły, ale także mieszkańców miasta.

Liczne działania wychowawcze szkoły w tym roku podporządkowane są priorytetowi MEN, jakim jest wychowanie do wartości. Nie zabrakło ich więc w I półroczu. Uczniowie każdej klasy angażowali się w różnego rodzaju działania, projekty i konkursy, realizujące wskazaną tematykę. Inicjatorami wybranych wydarzeń był również Samorząd Uczniowski (opiekunowie: Piotr Jakubiec, Waldemar Janus).

Ważnym aspektem działania wychowawczego szkoły były również zajęcia, prowadzone w ramach doradztwa zawodowego, a także cykl szkoleń dla młodzieży z zakresu mediacji, koordynowanych przez pedagog Bożenę Czaplę.

Działalność szkoły oraz zaangażowanie młodzieży można było śledzić na stronie internetowej szkoły (opiekunowie: Irena Dycha, Małgorzata Krzysztoń-Żytko, Agnieszka Wołoszyn) oraz portalu Facebook (koordynator Beata Góra).

Wysokie wyniki nauczania, jakie osiągnęli uczniowie naszej szkoły, w I półroczu napawają dumą i pokazują, iż wiedza to w dalszym ciągu ceniona przez nich wartość .

Warto przytoczyć chociaż część statystyk, by przekonać się, że – mimo trudnego obecnie czasu, młodzież przykłada wagę do wykształcenia i planuje swoją przyszłość, hołdując zasadzie, iż inwestowanie we własny rozwój przynosi największy zwrot i zawsze procentuje. Więc do rzeczy.

Pierwsze półrocze 2020/2021 zakończyliśmy ze średnią nauczania 4,15, co przy liczbie 607 uczniów z pewnością robi wrażenie. Najwyższa średnia w tym półroczu należy do klasy IIa, w której wychowawstwo sprawuje Izabela Skrzypa.

Ciekawie wyglądają też średnie ocen poszczególnych poziomów nauczania.

Wśród klas pierwszych, 23 uczniów uzyskało średnią powyżej 4,75, wśród klas drugich po szkole podstawowej jest ich 21, zaś w klasach drugich po gimnazjum – 33.

Wśród maturzystów, średnią powyżej 4,75 uzyskało 25 uczniów. Gdyby dziś był dzień rozdania świadectw szkolnych, aż 111 uczniów naszej szkoły otrzymałoby świadectwa z wyróżnieniem (w tym 22 osoby ze średnią ponad 5,00). Trzymamy kciuki, by w czerwcu tak się stało. Najwyższa lokata w szkole to średnia 6,00, którą uzyskał Mikołaj Kiszka – uczeń klasy IIa.

Nie od dziś wiadomo, że w parze z bardzo dobrymi wynikami nauczania zawsze idzie frekwencja na zajęciach szkolnych. W tym półroczu średnia frekwencja szkoły to 90,2% (aż 10 klas uzyskało średnią frekwencję wyższą niż wskazany procent, a klasy IA i ID – ponad 95%).

Oprócz podstawowych obowiązków uczniowskich, jakimi jest codzienna nauka i sumienne uczestniczenie w zajęciach szkolnych, nasi uczniowie próbowali swoich sił w różnego rodzaju zmaganiach. Były to olimpiady przedmiotowe, konkursy i zawody sportowe.

Pierwsze półrocze obfitowało w wiele sukcesów, wśród nich warto wymienić zakończone sukcesami uczestnictwo w etapach olimpiad przedmiotowych: Olimpiady Chemicznej (opiekun Piotr Jakubiec), Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Znajomości Afryki (opiekun Józef Bańka), Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. S. Kaliskiego (opiekun Jarosław Widomski), Olimpiady Historycznej oraz Olimpiady Losy Żołnierza i Oręża Polskiego (opiekun Alicja Głaz), Olimpiady Języka Francuskiego (opiekun Grzegorz Mazur) czy też XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej (opieka Elżbiety Tylus oraz s. Tomaszy). Nasi uczniowie wywalczyli awanse do kolejnych etapów olimpiad i w II półroczu kontynuują przygotowania, by tradycyjnie stanąć na podium i uzyskać tytuł finalisty lub laureata.

Wśród sukcesów sportowych wymienić trzeba II i III miejsce Ani Dudek w Mistrzostwach Polski – Kickboxing (formuła low kick) oraz (formuła K1 rules) – opiekun Wojciech Dąbek oraz sukcesy naszego mistrza w zapasach Jakuba Wacha (I miejsca w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS, w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych oraz XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych). Kuba przygotowywał się do startu w zawodach między innymi pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego.

Nasi uczniowie otrzymali stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Starosty Janowskiego. Wsparcie naukowe młodzieży kontynuują również nasze uczelnie patronackie, do których grona w tym półroczu dołączył Zakład Pielęgniarstwa Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, który objął swoim patronatem klasy biologiczno-chemiczne.

Dyrektor szkoły Wiesława Dyjach – podsumowując pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021, wskazała, iż mimo pandemii udało się zrealizować wszystkie wyznaczone na ten czas cele.

W ramach posiadanego budżetu i realizacji programu „Aktywna tablica” oraz finansowaniu z funduszy Rady Rodziców, doposażono bazę dydaktyczną szkoły w środki techniczne do zdalnego i stacjonarnego nauczania z wykorzystaniem TIK. Poprzez odpowiednie działania, zwiększono wiedzę i kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii TIK w nauczaniu (nauczyciele zwracali szczególną uwagę na tematyką bezpieczeństwa w Internecie i grożące uzależnienia od Internetu i multimediów).

W minionym półroczu, w sposób szczególny Dyrektor szkoły podczas obserwowanych zajęć, kontroli i monitorowania, analizowała wykorzystanie technologii informacyjnej w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w konfrontacji z programami nauczania i zapiskami w dokumentach szkoły. Wzorem lat ubiegłych prowadzono również diagnozę osiągnięć uczniów oraz ewaluację wewnętrzną.

Mocnym punktem pracy szkoły była również współpraca z organem prowadzącym, Radą Rodziców oraz instytucjami z terenu miasta i powiatu.

Szeroka oferta konsultacji stacjonarnych z przedmiotów egzaminacyjnych dla maturzystów, konsultacje online dla wszystkich uczniów oraz wsparcie pedagoga szkolnego z pewnością przyczynią się do sukcesów uczniów w kolejnym półroczu i pozwolą zakończyć ten trudny rok szkolny z równie dobrym wynikiem, gdyż moda na wiedzę w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim trwa…

Zespół ds. promocji szkoły