Kolejny sukces na koncie Zespołu Szkół!

           Po trzech latach fantastycznych doświadczeń ukończyliśmy realizację projektu „Krok w zawodową przyszłość”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje na kwotę 1 859936,46 zł

              Projekt „Krok w zawodową przyszłość” rozpoczął się w 1 czerwca 2017 roku a zakończył 31 grudnia 2019 roku, aż do kwietnia trwało rozliczanie projektu. Dlatego teraz, możemy z triumfem ogłosić owocne zakończenie projektu.

       „Nasz projekt” podnosił atrakcyjność i jakość oferty edukacyjnej szkoły. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych służących rozwojowi kompetencji i kwalifikacji zawodowych. W szkoleniach i kursach wzięło udział 392 uczniów oraz 16 nauczycieli. Obszernym działaniem były staże, w których uczestniczyło 180 uczniów oraz 7 nauczycieli.

          Szczególnie ważnym przedsięwzięciem  było doposażenie pracowni logistycznej, hotelarskiej, obsługi konsumenta, technologii gastronomicznej, leśnej oraz geodezyjnej w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt.

          Wyposażenie pozostanie w szkole na długo i kolejne roczniki poczują się  jak w nowoczesnych zakładach pracy podczas zajęć praktycznych.

            Wszystkie te działania są mierzalne, widać je w liczbach i statystykach. Nie można jednak zmierzyć naszej satysfakcji i wdzięczności uczniów. Często w wiadomościach mailowych dostajemy podziękowania za włożony trud i motywowanie do udziału w kursach. Absolwenci doceniają zdobyte dodatkowe umiejętności i wagę kursów, które często ułatwiają im zdobycie pracy w wymarzonych firmach.

          Na koniec pomyślnego zakończenia prac projektowych, dziękujemy Pani dyrektor Teresie Biernat za opiekę i trafne wskazówki. Wszystkim nauczycielom i uczniom biorącym udział w projekcie, dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie.

                                                                        Kinga Jargiło, Izabela Mak, Renata Myszak – Zespół Zarządzający Projektem