Komunikat dotyczący udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno osób udzielających porad, jak i osób korzystających z nieodpłatnego poradnictwa, w związku z dynamicznie wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19, Starosta Janowski informuje, że w okresie od dnia 2 listopada 2021 r. do odwołania, działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym oraz w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzonym przez organizację pozarządową zostaje zawieszona w dotychczasowej formie, poprzez udzielanie porad osobiście, w wyznaczonych lokalach. Porady będą udzielane wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość.

Procedura udzielania porad:

  1. Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ustnie przez telefon lub w postaci wiadomości tekstowej SMS pod numerem: 669 774 300
    w godzinach pracy punktu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp@powiatjanowski.pl
  2. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), w obecnie panującej sytuacji, przy udzielaniu porad za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie składa oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.
  3. Osoba udzielająca porady podejmuje z klientem kontakt w wyznaczonym dniu, godzinie i formie.
  4. Osoba, która skorzystała z pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, nie wypełnia części B karty pomocy, natomiast może przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu: 669 774 300 lub adresem poczty elektronicznej: npp@powiatjanowski.pl lub listownie: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.