Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 🇵🇱 Program Inwestycji Strategicznych trafią do naszego powiatu!

Na ręce starosty janowskiego Artura Pizonia oraz burmistrzów i wójtów naszego powiatu symboliczne czeki wręczyli Grzegorz Czelej- Senator RP i Jerzy Bielecki- Poseł na Sejm RP.Powiat janowski otrzymał 14 250 000 zł. Kwota zostanie przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej Dzwola – Goraj.

Łącznie samorządy z Powiatu Janowskiego otrzymały prawie 74 miliony zł.Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.