Wyróżnienia dla nauczycieli ZS CKR w Potoczku

W dniu 27. października br. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz medali i odznaczeń nauczycielom resortowych szkół rolniczych.

Medal Komisji Edukacji Narodowej z rąk Szymona Giżyńskiego – Sekretarza Stanu w MRiRW odebrali nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Jolanta Olszyńska, Dorota Florczak i Piotr Spyra.

Medal KEN to odznaczenie nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Gratulujemy!

Agata Czajka; D. Florczak