Wysokie miejsce reprezentanta ZS CKR w Potoczku w Ogólnopolskim Konkursie Orki Jesiennej

Pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się 12. października 2021r. pierwszy Ogólnopolski Konkurs Orki Jesiennej w Żarnowcu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku reprezentował Piotr Breś – uczeń klasy 4 Technikum, wspierany przez opiekuna Pawła Nieściura i młodszych kolegów Mikołaja Sulowskiego i Szymona Rycerza.

Pierwszym etapem konkursu był test, sprawdzający wiedzę z zakresu techniki orki i budowy pługa. Po części teoretycznej, uczestnicy udali się na pole, na którym odbyła najbardziej emocjonująca część konkursu, czyli wykonanie orki. Zawodnik na wyznaczonym poletku miał dokonać podziału działki na dwa pola i wykonać orkę w skład i w rozorywkę. Do dyspozycji zawodników były 4 zestawy, składające się z ciągnika New Holland T6 180 zagregowane z 4-skibowym pługiem zagonowym. Na wykonanie zadania zawodnicy mieli 50 min. Nad prawidłowym przebiegiem całego konkursu czuwali sędziowie, którzy bacznie obserwowali przebieg całego konkursu.

Piotr Breś bardzo dobrze wykonał swoje zadanie. Ukończył konkurs na bardzo dobrym 8 miejscu, zdobywając 98 pkt., co świadczy o bardzo wysokim poziomie konkursu. Cały przejazd uczeń ZSCKR w Potoczku wykonał zgodnie z zasadami sztuki orki oraz zasadami BHP.

Gratulujemy bardzo dobrego wyniku i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst; foto: Paweł Nieściur