Komunikat ws. anulowania naboru w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

          Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o anulowaniu naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 dotyczącego wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, realizowanegow ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP z RPO WL 2014-2020. Decyzja o anulowaniu była podyktowana awarią oraz brakiem dostępności systemu LSI2014, których wystąpienie czyniło niemożliwym lub znacząco utrudniało przeprowadzenie procedury naboru.

           W związku anulowaniem naboru dotyczącego wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP z RPO WL 2014-2020 17 lipca odbędzie się wideokonferencja, podczas której zostaną przedstawione przyczyny tej decyzji. Początek o godzinie 11.00. Relacja z wideokonferencji dostępna będzie na urzędowym Facebooku: https://www.facebook.com/urzadmarszalkowski.lubelskie/